Koordinatörler

 

 

MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 

 

Unvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Dahili Telefon no

         (0378

Email

FEN FAKÜLTESİ 

Arş.Gör.

Kevser Betül CEYLAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik

0378 501 10 00 - 1554

kevserbb@bartin.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi

Sinan ACAR

Sosyal Hizmet

5365

sacar@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Ebru CİRBAN EKREM

Hemşirelik

5387

ecirban@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Feyza DEMİR

Hemşirelik

5388

fdemir@bartin.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Doç. Dr.

İlkben AKANSEL

İktisat

2114

iakansel@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Gökhan DEMİRARSLAN

İşletme

2131

gdemirarslan@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.

Ayşe GÜNEŞ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2130

aysegunes@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet ASLAN

Turizm İşletmeciliği

-

ahmetaslan@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Fatma AKGÜN

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

fakgun@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Halil KARLI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

-

hkarli@bartin.edu.tr

LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan Karaköse

Akıllı Sistemleri Anabilim Dalı

 

gkarakose@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ali BORA

Arkeoloji Anabilim Dalı

0378 501 1000/ 1016

aliborabora@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Mine TURĞUT

Beden Eğitimi ve Spor  Anabilim Dalı

0378 501 1000/2425

mturgut@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Halil KARLI

Bilgi ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

 0378 501 1000/2425

hkarli@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gökçen ALTUN

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı

0378 501 10 00 / 1538

gefendioglu@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Mehmet Akif PEÇE

Bölgesel Kalkınma İktisadı Anabilim Dalı

 0 378 223 5381

apece@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Seçil Eda Özkayran

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

0 378 501 10 00 / 11 55

sekartal@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

İrem Aslan Seyhan

Felsefe Anabilim Dalı

0378 501 1000/5617

 iaseyhan@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Cihan ÖZAYKAN

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

0378 501 1000/1285

cozaykan@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Mehmet Akif PEÇE

Girişimcilik Anabilim Dalı

 0 378 223 5381

apece@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Esra YILDIRIM

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 

eyildirim@bartin.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi

İlknur Dolu

Hemşirelik Anabilim Dalı

0378 501 1000/5386

idolu@bartin.edu.tr

Doc. Dr.

Fatih GOKTEPE

İnşaat Müdendisliği Anabilim Dalı

0378 501 1000/1638

fgoktepe@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Gökhan DEMİRARSLAN

İşletme Anabilim Dalı

0378 501 1000/2131

gdemirarslan@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAYA

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

378 501 1000 /1600

hkaya@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Samet ERDEN

Matematik Anabilim Dalı

 0 378 501 10 00 / 1505

serden@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir GÜLER

Matematik Ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı

0378 501 1000/1122

bguler@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Ali YARAŞ

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

 

aliyaras@bartin.edu.tr

Prof. Dr.

Hüseyin SİVRİKAYA

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

0378 223 50 75

hsivrikaya@bartin.edu.tr

Prof. Dr.

Zafer KAYA

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

0378 223 51 74

zaferkaya@bartin.edu.tr

Doç.Dr.

Yeliz Sarı NAYİM

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

90 378 223 5124

ynaim@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.

Ayşe GÜNEŞ

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

0378 501 1000/2130

aysegunes@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Şemsettin AKDENİZ

Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi

 

sakdeniz@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Sezer Şimşek

Sosyoloji Anabilim Dalı

0378 501 1000/1134

ssimsek@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Tunay KARAKÖK

Tarih Anabilim Dalı

0378 501 1000/1202

tkarakok@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi 

 Zerrin MERCAN

Temel Eğitim /Sınıf Öğretmenliği Bilim Dal

 

zmercan@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Cihan ÖZAYKAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

0378 501 1000/1285

cozaykan@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

İbrahim GÜMÜŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

0 378 501 10 00 / 1216

igumus@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi 

Kadri KURAM

Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı

0378 501 1000/1049

kadrikuram@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Fatma AKGÜN

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 0378 501 1000/

fakgun@bartin.edu.tr

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr.

Gülay KARAMAN

Türk Dili Ve Edebiyatı

1219

gkaraman@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

Tarih

1195

hgunes@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Tunay KARAKÖK

Tarih

1209

tkarakok@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Serdar Sezer ŞİMŞEK

Sosyoloji

-

ssimsek@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

İrem ASLAN SEYHAN

Felsefe

5617

iaseyhan@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Alp Eren DEMİRKAYA

Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

1254

ademirkaya@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Sema ÜNÜVAR

Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

1239

sunuvar@bartin.edu.tr

Dr.  Öğr.  Üyesi

Çelik EKMEKÇİ

Mütercim ve Tercümanlık

5615

celikekmekci@bartin.edu.tr

Dr.  Öğr.  Üyesi

Fadime ÇOBAN ODACIOĞLU

(Koordinatör Yardımcısı)

Mütercim ve Tercümanlık

1213

fcoban@bartin.edu.tr

Dr.  Öğr.  Üyesi

Emel GENÇ

Psikoloji

1441

emelgenc@bartin.edu.tr

Dr.  Öğr.  Üyesi

Handan BİLİCİ

ALTUNKAYALIER

Sanat Tarihi

1228

hbilici@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

İzzettin ELALMIŞ

Sanat Tarihi

1070

ielalmış@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Hasan ÖZTÜRK

Bilgi ve Belge Yönetimi

1183

hozturk@bartin.edu.tr

ORMAN FAKÜLTESİ

Prof. Dr.

Hüseyin SİVRİKAYA

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

5075

hsivrikaya@bartın.edu.tr

Doç. Dr.

Ersin GÜNGÖR

Orman Mühendisliği Bölümü

5163

egungor@bartin.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr.

Abid USTAOĞLU

Makine Mühendisliği

 

austaglu@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Ali YARAŞ

Metalurji ve Malzeme Müh.

 

aliyaras@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Tekstil Müh.

 

eerdogmus@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Fatih GÖKTEPE

İnşaat Müh.

1638

fgoktepe@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gülten GÜNEŞ

Çevre Mühendisliği

 

ggünes@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Yasemin ERKAN

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

yerkan@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Evrim GÜLER

Bilgisayar Mühendisliği

2295

evrimguler@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Yeliz SARI NAYİM

Peyzaj Mimarlığı

5124

ynayim@bartın.edu.tr

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi

Rüveyda KARAMAN DÜNDAR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi ABD

YOK

rdundar@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir GÜLER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi ABD

YOK

bguler@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Ebubekir EROĞLU

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü (Türkçe Eğitimi ABD)

YOK

eeroglu@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Zerrin MERCAN

Temel Eğitim Bölümü Bölüm Koordinatörü (Okul Öncesi Eğitimi ABD)

YOK

zmercan@bartin.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Esra YILDIRIM

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü (Resim-İş Eğitimi ABD)

YOK

eyildirim@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Kenan ÇETİN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü (İngiliz Dili Eğitimi ABD)

YOK

kenancetin@bartin.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi

Seçil Eda ÖZKAYRAN

Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü (Eğitim Yönetimi ABD)

1155

sekartal@bartin.edu.tr

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Arş.Gör. Dr.

Mehmet Yunus  YAZICI

İslam Tarihi ve Sanatları

1116

myazici@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Cihan ÖZAYKAN

Temel İslam Bilimleri

1116

cozaykan@bartin.edu.trSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Doç. Dr.

Fatih YAŞARTÜRK

Rekreasyon

2434

fsarturk@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Murat ÇELEBİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2433

mcelebi@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Murat SARIKABAK

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

2429

msarikabak@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Mustafa Alper MÜLHİM

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2427

 

mmulhim@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep YILDIRIM

Spor Yöneticiliği Bölümü

2411

zerol@bartin.edu.tr

BARTIN MYO

Dr. Öğr. Üyesi

 Deniz ÇELİK

Park Bahçe Bitkileri

2235419

dcelik@bartin.edu.tr

Doç. Dr.

Timuçin BARDAK

Malzeme ve malzeme işleme teknolojileri

2235412

timucinb@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Nazlı İlke EKEN TÜRER

Bitkisel Ve Hayvansal Üretin

2235254

nizliilkeeken@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Çağrı SÜRÜCÜ

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri

2235342

csurucu@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Hasan YAVUZ

Yönetim Ve Organizasyon

2235344

hyavuz@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Nuh Ali TÜREL

Muhasebe Ve Vergi

2235343

naturel@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Utku SOBTAY

Bilgisayar Teknolojileri

2235411

usobutay@bartin.edu.tr 

Öğr.Gör.

Yahya AKKAYA

Pazarlama Ve Reklamcılık

2235412

yakkaya@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Nebi ARSLAN

Tasarım

2235474

nebiarslan@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Mehmet BEŞİK

Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri

03785011000-2461

mbesik@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Ömer ALADAĞ

Ulaştırma Hizmetleri

03785011000-2460

oaladag@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Figen SEVİNÇ

Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri

03785011000-2459

fsevinc@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Merve AKDAĞ

Hukuk

2235416

makdag@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Kübra SAYANER

Mülkiyet ve Güvenlik

2235413

ksayaner@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Eray YILDIZ

Elektronik ve Otomasyon

5462

eyildiz@bartin.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Öğr. Gör.

Öznur KIRMIZI AY

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

0378 223 5211

oznuray@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Meryem SEVİM

Terapi ve Rehabilitasyon

0378 223 5194

msevim@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Arzu TAZEGÜN ÖZSEZGİN

Sağlık Bakım Hizmetleri

0 378 223 53 46

atazegun@bartin.edu.tr

ULUS MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr.Gör.

Nevzat ADA

Ormancılık Bölümü

5011000

nevzatada@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Hatice KARACA

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

5011000

hkaraca@bartin.edu.tr

Öğr.Gör. Dr.

Gözde BUHARALI

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

5011000/2491

gbuharali@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Nurçin SEYMEN AKSU

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

5011000

nsaksu@bartin.edu.tr