İletişim

Mevlana Değişim Programı Koordiantörlüğü
Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü
Orman Fakültesi Giriş Kat No:107
Telefon: 0378 223 54 81
E-posta: mevlana@bartin.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet Ali BAŞARAN
Telefon: 0378 223 53 47
E-posta: mabasaran@bartin.edu.tr